3/4 viền nhựa

0.00

Size:  Freesize
Trọng lượng: Khoảng 600 gram (rất nhẹ)
Màu sắc: Đen bóng.
Đạt chuẩn: QCVN

 

 

 

THIẾT KẾ TEM
Category: