Author Archives: Sức Sống

Hướng dẫn thiết kế tem nón bảo hiểm

Những vấn đề chính cần quan tâm khi thiết kế nón bảo hiểm 3D Loại bóng bên ngoài: bóng trơn hay nhám (mờ). Mờ 100% hay mờ 50%. Có phủ camay (bạc chiếu) không ? Màu sơn Dây quai: đen, xám… Màu ốc kết: đen, khói, trắng… Màu ốc quai: đen, khói, trắng… Vành: thường, […]