Hướng dẫn thiết kế tem nón bảo hiểm

Những vấn đề chính cần quan tâm khi thiết kế nón bảo hiểm 3D

 1. Loại bóng bên ngoài: bóng trơn hay nhám (mờ). Mờ 100% hay mờ 50%. Có phủ camay (bạc chiếu) không ?
 2. Màu sơn
 3. Dây quai: đen, xám…
 4. Màu ốc kết: đen, khói, trắng…
 5. Màu ốc quai: đen, khói, trắng…
 6. Vành: thường, chữ thập, bông logo, mạng nhện…Viền lưới hay viền mè. Chọn màu vành, màu viền
 7. Khóa: vuông, phi công…Chọn màu sắc khóa.
 8. Ron: trơn hoặc có viền xi…Màu sắc ron. Chọn có đuôi, không đuôi.
 9. Mỏ kết: haly trơn, haly nhám, 3 ngôi sao, 3 khía…Chọn 1 màu hay 2 màu.
 10. Càng kính: càng GRS, càng chim ưng, càng Myanmar…
 11. Màu kính: khói, trà, trắng…